Laboratory urbanism in Schladming
Kapitel i bok, 2016

Författare

Magnus Eriksson

Karl Palmås

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Science, Technology and Society

Deleuze and the City

64-78
9781474407595 (ISBN)

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Telekommunikation

Samhällsbyggnadsteknik

Sociologi

Övrig annan samhällsvetenskap

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

ISBN

9781474407595

Mer information

Skapat

2017-10-07