Study on Beamwidth Flexibility of Circular Eleven Feed for Radio Telescopes
Paper i proceeding, 2015

Författare

Jungang Yin

Wei Chen

Jian Yang

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Antennsystem

EuCAP 2015

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08