Teknik- och forskningsparkers effekter på små teknikbaserade företags tillväxt och lönsamhet - några metodmässiga överväganden
Kapitel i bok, 2001

Författare

Hans Löfsten

Chalmers, Institutionen för industriell dynamik

Ur en forskarhandledares örtagård

121-140

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07