Underhållets produktivitetsmått - några empiriska och teoretiska implikationer
Kapitel i bok, 2000

Författare

Hans Löfsten

Chalmers, Institutionen för industriell dynamik

Utan handledning

39-58
91-7246-178-0 (ISBN)

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

ISBN

91-7246-178-0

Mer information

Skapat

2017-10-08