Investeringsprocessen - kalkyler, strategier och finansiering.
Bok, 2002

Författare

Hans Löfsten

Chalmers, Institutionen för industriell dynamik

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

ISBN

91-44-01409-0

Mer information

Skapat

2017-10-07