Open-loop optimal control of a backlash traverse
Rapport, 2004

Författare

Adam Lagerberg

Chalmers, Signaler och system

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

R - Department of Signals and Systems, Chalmers University of Technology: 2004:7

Mer information

Skapat

2017-10-06