104Gb/s 2^11-1 and 110Gb/s 2^9-1 PRBS Generator in InP HBT Technology
Paper i proceeding, 2006

prbs

HBT

InP

pseudo-random binary sequence

Författare

Torgil Kjellberg

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Joakim Hallin

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Thomas Swahn

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

2006 IEEE International Solid-State Circuits Conference, Digest of Technical Papers

0193-6530 (ISSN)

Vol. 49 530-531

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08