Beam steering with four-level phase-modulating SLM
Övrigt konferensbidrag, 2002

Författare

David Engström

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap

Emil Hällstig

Sverker Hård

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap

in OSA TOPS, Vol 75, Diffractive Optics and Micro-Optics, OSA Technical Digest, Postconference Edition

Vol. 75 14-16

Ämneskategorier

Telekommunikation

Mer information

Skapat

2017-10-08