Determination of effective diffusion coefficients in rigid polyurethane foam
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1997

Författare

Magdalena Svanström

Institutionen för kemisk miljövetenskap

Olle Jerker Ramnäs

Institutionen för kemisk miljövetenskap

Maria Olsson

Chalmers, Institutionen för byggnadsfysik

Ulf Jarfelt

Chalmers, Institutionen för byggnadsfysik

Cellular Polymers

Vol. 16 182-193

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Annan kemiteknik

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-08