Determination of Dicumyl Peroxide in Workplace Air
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Anders Spetz

Institutionen för kemisk miljövetenskap

Magdalena Svanström

Institutionen för kemisk miljövetenskap

Olle Jerker Ramnäs

Institutionen för kemisk miljövetenskap

The Annals of Occupational Hygiene

Vol. 46 637-641

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Annan kemiteknik