Environmental Assessment of Supercritical Water Oxidation of Sewage Sludge
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Magdalena Svanström

Chalmers, Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Skogsindustriell kemiteknik

Morgan Fröling

Chalmers, Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Skogsindustriell kemiteknik

Michael Modell

William A. Peters

Jefferson Tester

Resources, Conservation and Recycling

Vol. 41 321-338

Ämneskategorier

Energiteknik

Annan naturresursteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07