Medskapande renovering
Kapitel i bok, 2015

Författare

Jenny Stenberg

Chalmers, Arkitektur

Social hållbarhet med fokus på bostadsrenovering – en antologi. Lind & Mjörnell. Stockholm, KTH & Formas.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Annan samhällsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2020-05-12