Proceedings of the Second International Workshop on Library-Centric Software Design (LCSD '06)
Samlingsverk (redaktörskap), 2006

Redaktör

Joshua Bloch

Jaakko Järvi

Andreas Priesnitz

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

Sibylle Schupp

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

Ämneskategorier

Programvaruteknik

Datavetenskap (datalogi)

Mer information

Skapat

2017-10-07