Retrospective Tagging in Online Discussions as a Method for Collaborative Reflection and Learning
Paper i proceeding, 2015

Författare

Johan Lundin

Göteborgs universitet

Patrik Lilja

Göteborgs universitet

CSCL proceedings

1573-4552 (ISSN)

Vol. 2 785-786

Ämneskategorier

Lärande

Mänsklig interaktion med IKT

Kommunikationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-10