Critical CALL: Proceedings of the 2015 EUROCALL Conference, Padova, Italy
Samlingsverk (redaktörskap), 2015

Redaktör

Francesca Helm

Linda Bradley

Göteborgs universitet

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Fackspråk och kommunikation

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Marta Guarda

Sylvie Thouësny

Ämneskategorier

Språk och litteratur

Data- och informationsvetenskap

Pedagogik

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

DOI

10.14705/rpnet.2015.9781908416292

ISBN

978-1-908416-28-5

Mer information

Skapat

2017-10-07