FRP kompositer i betong. Föreläsning i Luleå 1999-12-01
Rapport, 1999

FRP reinforcement

concrete

Författare

Ralejs Tepfers

Chalmers, Institutionen för husbyggnadsteknik

Ämneskategorier

Husbyggnad

Publication - Department of Building Technology, Building Materials, Chalmers University of Technology: ARB. nr 36, Publ.1999-7

Mer information

Skapat

2017-10-07