Opinionen och tekniken är vårt hopp i klimatfrågan
Artikel i övriga tidskrifter, 2015

Författare

Fredrik Hedenus

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Chalmers Magasin

1650-4356 (ISSN)

3 25-

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Geovetenskap och miljövetenskap

Statsvetenskap

Energisystem

Mer information

Skapat

2017-10-07