Trafikverket på kollisionskurs med klimatmålen
Artikel i övriga tidskrifter, 2015

Författare

Magnus Blinge

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Göran Finnveden

Mattias Höjer

karolina Isaksson

Anders Roth

Frances Sprei

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Thomas Sterner

Göteborgs universitet

Jonas Åkerman

Göteborgs Posten

1103-9345 (ISSN)

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Transportteknik och logistik

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08