An industry common methodology for environmental data management
Paper i proceeding, 2002

Författare

Ann-Christin Pålsson

Chalmers, Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Ola Svending

Åsa Möller

Cennert Nilsson

Lars Olsson

Görgen Loviken

Agneta Enqvist

Gunnar Karlsson

Ann Britt Nilseng

Proceedings of SPCI 2002, 7th International Conference on New Available Technologies, June 4-6, 2002, Stockholm.

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07