Are the economic costs of non-stabilization the atmosphere prohibitive? A response to Gerlagh and Papayrakis
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Christian Azar

Chalmers, Institutionen för fysisk resursteori

SH Schneider

Ecological Economics

Vol. 46 3 329-332

Ämneskategorier

Tvärvetenskapliga studier

Mer information

Skapat

2017-10-07