The contribution of biomass in the future global energy supply: A review of 17 studies.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Göran Berndes

Chalmers, Institutionen för fysisk resursteori

M Hoogwijk

R van den Broek

Biomass and Energy

Vol. 25 1-28

Ämneskategorier

NATURVETENSKAP

Mer information

Skapat

2017-10-08