Skärpt försvarsdebatt – Nato, Ryssland och försvarsutgifter
Kapitel i bok, 2015

Författare

Ulf Bjereld

Göteborgs universitet

Karl Ydén

Chalmers, Sjöfart och marin teknik

Ämneskategorier

Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)

ISBN

9789189673328

Mer information

Skapat

2017-10-07