Chalmers: an entrepreneurial university institutionalizing the entrepreneurial?
Kapitel i bok, 2015

Chalmers innovation entrepreneurship history

Författare

Mats Lundqvist

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

The Entrepreneurial University: Context and Institutional Change

18-
978-1-138-83077-6 (ISBN)

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Ekonomi och näringsliv

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

DOI

10.4324/9781315737065

ISBN

978-1-138-83077-6

Mer information

Skapat

2017-10-08