The challenge of long term climate change.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

K. Hasselmann

M. Latif

G. Hooss

Christian Azar

Chalmers, Institutionen för fysisk resursteori

O. Edenhofer

C.C. Jaeger

O.M. Johannessen

C. Kemfert

M Welp

A Wokaun

Science

Vol. 302 1923-1925

Ämneskategorier

NATURVETENSKAP

Mer information

Skapat

2017-10-06