Distributed power generation versus grid extensions: An assessment of solar photovoltaics for rural electrification in Northern Ghana
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Jonas Nässén

Chalmers, Institutionen för fysisk resursteori

J. Evertsson

Björn Sandén

Chalmers, Institutionen för fysisk resursteori

Progress in Photovoltaics

Vol. 10 495-510

Ämneskategorier

NATURVETENSKAP