The feasibility of Large-scale Wood-based Biofuel Production - A reassessment of Giampietro et al.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Göran Berndes

Chalmers, Institutionen för fysisk resursteori

Christian Azar

Chalmers, Institutionen för fysisk resursteori

Tomas Kåberger

Chalmers, Institutionen för fysisk resursteori

Dean Abrahamson

Biomass and Bioenergy

Vol. 20 371-383

Ämneskategorier

NATURVETENSKAP

Mer information

Skapat

2017-10-08