Selective Catalytic Reduction of NOx with NH3
Licentiatavhandling, 2006

Ammonia oxidation

Zeolite

Ammonia

IR spectroscopy

SCR

Selective Catalytic Reduction

Nitrogen oxide

NO reduction

Cu-ZSM-5

FTIR


Författare

Hanna Maria Sjövall

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik

1652-943X (ISSN)

Ämneskategorier

Kemiteknik

Licentiatuppsatser vid Institutionen för kemi- och bioteknik, Chalmers tekniska högskola: 2006:20

Mer information

Skapat

2017-10-08