Capping the costs of compliance with the Kyoto Protocol and recycling revenues into Land-use projects
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

B. Schlamadinger

M. Obersteiner

A. Michaelowa

M. Grubb

Christian Azar

Chalmers, Institutionen för fysisk resursteori

Y. Yamagata

D. Goldberg

P. Read

M.U.F. Kirschbaum

P. Fearnside

T. Sugiyama

E. Rametsteiner

K. Böswald

The scientific world

Vol. 1 271-280

Ämneskategorier

NATURVETENSKAP

Mer information

Skapat

2017-10-06