Each nanoparticle is unique
Artikel i övrig tidskrift, 2015

Författare

Christoph Langhammer

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

TrAC - Trends in Analytical Chemistry

0165-9936 (ISSN)

Vol. 73 IV-V

Ämneskategorier

Nanoteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07