Costing Nonlinearities, Surprises and Irreversible Events.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

S.H. Schneider

K. Kunz-Duriseti

Christian Azar

Chalmers, Institutionen för fysisk resursteori

Pacific and Asian Journal of Energy

Vol. 10 81-106

Ämneskategorier

NATURVETENSKAP