The Life Cycle of Copper; its co-products and byproducts.
Bok, 2003

Författare

Robert U. Ayres

Chalmers, Institutionen för fysisk resursteori

Ingrid Råde

Chalmers, Institutionen för fysisk resursteori

Ämneskategorier

NATURVETENSKAP

ISBN

1-4020-1552-6

Mer information

Skapat

2017-10-07