Pentamethylphenylcopper(I): a square-planar tetranuclear cluster
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1998

Tetranuclear complexes

Crystal structures

Aryl complexes

Cluster complexes

Copper complexes

Författare

Henrik Eriksson

Mikael Håkansson

Susan Elisabeth Jagner

Chalmers, Institutionen för marin teknik

Inorganica Chimica Acta

Vol. 277 2 233-

Ämneskategorier

Oorganisk kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06