Modelling and economic quantification of down-cycling in the turnover of aluminium.
Rapport, 2005

Författare

Sten Karlsson

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Ämneskategorier

NATURVETENSKAP

Mer information

Skapat

2017-10-06