Intermezzo, Recognition Across Time, a Life-World Motif
Artikel i övrig tidskrift, 2015

Report from the 64th Congress of Phenomenology, Catholic University, October 1-3, Milan 2014.

life-world

Merleau-Ponty

phenomenology

Författare

Lena Hopsch

Chalmers, Arkitektur

Phenomenological Inquiry, A Review of Philosophical Ideas and Trends

0885-3886 (ISSN)

Vol. 38

Ämneskategorier

HUMANIORA

Filosofi, etik och religion

Mer information

Skapat

2017-10-08