Helsingborg kring sekelskiftet 1900. Införlivningar, markförhållanden och bebyggelse i skärningspunkten mellan stad och land
Rapport, 2000

urbanisation

rural maps

Helsingborg

Författare

Boris Schönbeck

Institutionen för form och teknik, Husbyggnad

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08