Product Development Efficincy in Cross-Functional Teams
Övrigt konferensbidrag, 1996

leadership

cross-functional teams

Product development

Författare

Max Rapp-Ricciardi

Göteborgs universitet

Flemming Norrgren

Chalmers, Institutionen för industriell organisation och ekonomi

Joseph Schaller

Göteborgs universitet

Proceedings 3rd Product Development Conference

Ämneskategorier

Psykologi

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Skapat

2017-10-08