Time-sequential error control and adaptivity in space-time for poro-mechanics problems
Övrigt konferensbidrag, 2006

Författare

Kenneth Runesson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Fredrik Larsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Proceedings of the 19th Nordic Seminar on Computational Mechanics

0281-6679 (ISSN)

81-82

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Mer information

Skapat

2017-10-08