On the implementation of plane stress in computational multiscale modeling
Övrigt konferensbidrag, 2006

Författare

Robert Lillbacka

Kenneth Runesson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Fredrik Larsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Proceedings of the 19th Nordic Seminar on Computational Mechanics

0281-6679 (ISSN)

91-94

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Mer information

Skapat

2017-10-08