Detection of intrusions and malware, and vulnerability assessment
Paper i proceeding, 2015

Författare

Magnus Almgren

Chalmers, Data- och informationsteknik, Nätverk och system

Vincenzo Massimiliano Gulisano

Chalmers, Data- och informationsteknik, Nätverk och system

F. Maggi

Politecnico di Milano

Lecture Notes in Computer Science

0302-9743 (ISSN)

Vol. 9148

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

DOI

10.1007/978-3-319-20550-2

ISBN

978-3-319-20549-6

Mer information

Senast uppdaterat

2018-03-29