Detection of intrusions and malware, and vulnerability assessment
Paper i proceeding, 2015

Författare

Magnus Almgren

Chalmers, Data- och informationsteknik, Nätverk och system

Vincenzo Massimiliano Gulisano

Chalmers, Data- och informationsteknik, Nätverk och system

F. Maggi

Politecnico di Milano

Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)

03029743 (ISSN) 16113349 (eISSN)

Vol. 9148
978-3-319-20549-6 (ISBN)

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

DOI

10.1007/978-3-319-20550-2

ISBN

978-3-319-20549-6

Mer information

Senast uppdaterat

2018-03-29