Nonequilibrium Effects in Tunnel Josephson Junctions
Licentiatavhandling, 2004


Författare

Andrey Vasenko

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Technical report MC2 - Department of Microtechnology and Nanoscience, Chalmers University of Technology: 7

Mer information

Skapat

2017-10-06