Urban traffic noise and the relation to urban density, form, and traffic elasticity
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2012

urban density

traffic noise

urban form

spacematrix

traffic noise annoyance

urban traffic elasticity

Författare

Erik Salomons

Meta Berghauser Pont

Landscape and Urban Planning

0169-2046 (ISSN)

Vol. 108 2-16

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

DOI

10.1016/j.landurbplan.2012.06.017

Mer information

Skapat

2017-10-10