Reusing CAD-models of die-cast products for FEA
Paper i proceeding, 2006

Författare

Roland Stolt

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling

NAFEMS seminar: Prediction and modelling of failure using FEA 2006, Copenhagen / Roskilde Denmark, NAFEMS.

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06