New Urban Configurations
Samlingsverk (redaktörskap), 2014

Redaktör

R. Cavallo

Susanne Komossa

N. Marzot

Meta Berghauser Pont

Chalmers, Arkitektur

Jeroen Kuijpers

Styrkeområden

Building Futures

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Social och ekonomisk geografi

ISBN

978-1-61499-365-0

Mer information

Skapat

2017-10-07