New Urban Configurations
Samlingsverk (redaktörskap), 2014

Redaktör

R. Cavallo

Susanne Komossa

N. Marzot

Meta Berghauser Pont

Chalmers, Arkitektur

Jeroen Kuijpers

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Social och ekonomisk geografi

ISBN

978-1-61499-365-0

Mer information

Skapat

2017-10-07