Can spatial form support urban ecosystem services – representing patches and connectivity zones for bees using space syntax methodology
Paper i proceeding, 2013

Författare

Meta Berghauser Pont

åsa gren

Proceedings, Ninth international space syntax symposium, Seoul

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Landskapsarkitektur

Mer information

Skapat

2017-10-10