Territorial Performance Analysis in (Sub)urbia
Paper i proceeding, 2011

Författare

Eva Minoura

Alexander Ståhle

Meta Berghauser Pont

Proceedings of the 18th ISUF conference, Montreal

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Social och ekonomisk geografi

Mer information

Skapat

2017-10-10