Reducera inte naturen till en kuliss!
Artikel i övriga tidskrifter, 2013

Författare

Meta Berghauser Pont

Arkitektur : byggnad, interiör, plan, landskap

0004-2021 (ISSN)

Vol. 2013 06 18-

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Social och ekonomisk geografi

Mer information

Skapat

2017-10-10