Reducera inte naturen till en kuliss!
Artikel i övrig tidskrift, 2013

Författare

Meta Berghauser Pont

Arkitektur

0004-2021 (ISSN)

Vol. 2013 06 18-

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Social och ekonomisk geografi

Mer information

Skapat

2017-10-10