Kompromisstaden
Artikel i övrig tidskrift, 2012

Författare

Per Haupt

Meta Berghauser Pont

Arkitektur

0004-2021 (ISSN)

Vol. 2012 05

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Social och ekonomisk geografi

Mer information

Skapat

2017-10-10