De stad in cijfers, een kwantitatieve benadering
Artikel i övriga tidskrifter, 2012

Författare

Meta Berghauser Pont

Stedebouw en Ruimtelijke Ordening

1384-6531 (ISSN)

Vol. 2012

Styrkeområden

Building Futures

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Social och ekonomisk geografi