De stad in cijfers, een kwantitatieve benadering
Artikel i övrig tidskrift, 2012

Författare

Meta Berghauser Pont

Stedebouw en Ruimtelijke Ordening

1384-6531 (ISSN)

Vol. 2012 04

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Social och ekonomisk geografi

Mer information

Skapat

2017-10-10