Measuring Urban Form
Artikel i övriga tidskrifter, 2011

Författare

Meta Berghauser Pont

Atlantis

1387-3679 (ISSN)

Vol. 22 16-20

Styrkeområden

Building Futures

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Social och ekonomisk geografi