Measuring Urban Form
Artikel i övrig tidskrift, 2011

Författare

Meta Berghauser Pont

Atlantis

1387-3679 (ISSN)

Vol. 22 2 16-20

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Social och ekonomisk geografi

Mer information

Skapat

2017-10-10