Mannitol-metabolising yeasts for conversion of algal biomass
Övrigt konferensbidrag, 2015

Författare

Jenny Veide Vilg

Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

5th Nordic seaweed Conference, 7-8 October, Denmark

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

Bioprocessteknik

Mikrobiologi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-08